Saulriets
LatviešuRussian
APBEDANAS INFORMATVAIS PORTLS SAULRIETS.LV PAR AKTULKO NOZAR

Rgas rajon

Cienjamie apmekltji un partneri! Ja Jums ir informcija par kapusvtku laikiem vai izmaim, ldzu stiet informciju uz e-pastu saulriets@saulriets.lv

Rga

Kapsta Datums Pulksten
 Jaunciema kapi (luteru)
 02.08.2009.  
 Jaunciema kapi (katou)    
 Bolderjas kapi (luteru)
 28.06.2009.  
 I Mea kapi (luteru)
 09.08.2009.; 06.09.2009.*
 
 II Mea kapi (luteru)
 09.08.2009.; 06.09.2009.*
 
 Raia kapi  06.09.2009.*  
 Miea kapi (katou)
 27.09.2009.; 06.09.2009.*
 
 Matsa kapi (luteru)
 26.07.2009.  
 Sarkandaugavas kapi (luteru)
 26.07.2009.  
 Sarkandaugavas kapi (katou)  01.08.2009.  
 Sarkandaugavas kalna kapi (luteru)
 07.06.2009.  
 Ulbrokas kapi    
 Juglas kapi  02.08.2009.  
 Kapsila kapi
 slgti kapi
 
 Katlakalna kapi    
 Bieru kapi (luteru)
 30.08.2009.  
 Bieru kapi (katou)  19.07.2009.  
 Lupes kapi (katou)
   
 Lupes kapi (luteru)  12.07.2009.  
 Ziepniekkalna kapi (luteru)
 26.07.2009.  
 Ziepniekkalna kapi (katou)  02.08.2009.  
 Pleskodles kapi (luteru)
 26.07.2009.  
 Pleskodles kapi (katou)  02.08.2009.  
 Mrtia kapi  slgti kapi
 
 Pavinieku kapi (katou)  23.08.2009.  
 Torakalna kapi
 slgti kapi
 

* Laicgie kapu svtki Raia un Miea kapsts, I Mea un II Mea kapsts, organiz SIA ”In Memoriam” pc Komunl departamenta pastjuma

dau novads

Kapsta Datums Pulksten
 Baltezera kapi (katou)
   
 Baltezera kapi (luteru)    


Baldone

Kapsta Datums Pulksten
 Baldones kapi
   
 Lipšu kapos    
 Trimdas kapos    
 Bernesta kapos    
 Klapu kapos    
 Vilšrstu kapos    
 Kannenieku kapos    
 Timbu kapos    
 Andu kapos    

Jrmala

Kapsta Datums Pulksten
 Jaundubultu kapi (katou)    
 Ragaciema kapi    
 Slokas kapi (katou)    
 Asaru kapi (luterau)    
 Bebeberbeu (luteru)  26. august  14:00

ekavas novads

Kapsta Datums Pulksten
 ekavas kapos (luteru)
   
 ekavas kapos(katou)    
 Mellupu kapos (luteru)
   
 Ratnieku kapos (luteru)
   
 Doles kapos (luteru)
   
 Katlakalna kapos (luteru)
   
 Katlakalna kapos (katou)    
 Pleskodles kapos (katou)
   
 Ziepniekkalna kapos (katou)

 

Salapsils novads

Kapsta Datums Pulksten
 Salaspils vecie kapi    
 Tilderu kapi    
 Doles kapi    
 
Saulkrasti

Kapsta Datums Pulksten
 Pterupes (Pilstas) kapi    

Sigulda

Kapsta Datums Pulksten
 Pilstas kapi  augusta pirm sestdiena  
Mores kapi augusta pirm sestdiena  

Vangai

Kapsta Datums Pulksten
 Vangau kapi   02.08.2009. 13:00

Allau pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Allau kapi  

Babtes pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Piu Ja draudzes kapi    
 Annas kapi    
 Beberbeu kapi  26. august  13:00

Carnikavas pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Carnikavas kapi    

Daugmales pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Bramberes kapi    
 andaru kapi    

Garkalnes novads

Kapsta Datums Pulksten
 Garkalnes kapi  

Inukalna pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Inukalna Vecie kapi  16.08.2009.  14:00
 Inukalna Jaunie kapi  16.08.2009.  15:00

Krimuldas pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Stderes kapi    
 Snieru kapi    
 Gaujas kapi    
 Ziemeu kapi    

Mlpils pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Mlpils kapi    
 Torkalna kapos  
   
 Ršu kapos   
   
                                                    
Mrupes pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Mrupes kapi  jlija pdj svtdien  16:00
 Mazcenu kapi  jlija pdj svtdien  14:00

Olaines pagast

Kapsta Datums Pulksten
 Stpnieku kapi    
 Balou kapi    
 Sila kapi    
 Olaines kapi    
 Pternieku kapi    
 Ldumu kapi    

Ropau pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Ropau kapi (luteru)    

Salas pagasts

Kapsta Datums Pulksten
     
     

Sjas pagasts

Kapsta Datums Pulksten
 Briu kapi    
     

Stopiu novads

Kapsta Datums Pulksten
     
     karals
karals
Kontakti:    saulriets@saulriets.lv        Copyright, Saulriets.lv 2008-2012